Water treatment chemicals

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, INEET đã và đang đồng hành mang đến giải pháp, sản phẩm và dịch vụ uy tín cho các khách hàng như: Các nhà máy Tổng công ty May 10, Công ty Maxport, Tổng công ty May Sông Hồng, Công ty May Tinh Lợi. 

INEET là đơn vị cung cấp đồng bộ giải pháp tổng thể các hạng mục xử lý nước trong một nhà máy may mặc từ nước cấp đầu vào, nước sản xuất, ăn uống và nước thải đầu ra.

1. Xử lý nước ngầm, nước mặt thành nước sản xuất và sinh hoạt chất lượng và chi phí phù hợp. Chi phí cho 1 M3 nước xử lý thành nước máy là: 3000 VNĐ.

2. Xử lý nước ăn uống bằng công nghệ mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. INEET phân phối độc quyền sản phẩm cao cấp Osmotech như màng RO, UF, Nano…

3. Xử lý nước cho lò hơi an toàn, tiết kiệm năng lượng giảm than, điện, giảm chi phí sản xuất.

4. Xử lý nước thải tái sử dụng: Tiết kiệm chi phí sử dụng nước, chi phí bảo vệ môi trường của nước thải.

Bảo hành chất lượng nước 36 tháng

SOME PRODUCTS

- Origin: Korea

- Coagulants, sedimentation aids and water clarification agents using in water and wastewater treatment systems

- Convenient to use, cost-effective.

- Origin: Korea

- Separate and remove suspended solids or water particles in the form of flocculation

- Effectively used in the process of sedimentation, filtration, and wastewater treatment

- Origin: Korea

- Decolorize wastewater, remove active ingredients in the dyeing process.

- Effectively used for wastewater systems in dyeing, painting, leather, paper mills...

- Origin: Korea

- Provides high quality nutrients, promoting the growth of existing microorganisms in the wastewater treatment system

- Especially effective sludge activation for wastewater with unbalanced COD and BOD content.

- Origin: Vietnam

- Balance the existing pH in the water and wastewater treatment systems

- Origin: Vietnam

- Highly effective in removing microorganisms, algae, moss and bacteria... in water and wastewater treatment systems
Video