Xử lý nước thải

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín đã được khách hàng công nhận. INEET luônlà sự lựa chọn tin cậy trong việc tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Read more

Xử lý nước RO - DI

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín đã được khách hàng công nhận. Chúng tôi INEET là sự lựa chọn tin cậy cho các lĩnh vực xử lý nước: xử lý nước uống trực tiếp(nước đóng chai) theo TCVN, Xử lý nước cho ngành dược phẩm...

Read more

Hệ thống làm mềm nước

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín đã được khách hàng công nhận. INEET luôn là sự lựa chọn tin cậy trong việc xử lý nước mềm cho các nhà máy công nghiệp, nhà thầu cơ điện, tòa nhà, bệnh viện... phục vụ các hệ thống thiết bị

Read more

Xử lý nước giếng khoan - nước mặt

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín đã được khách hàng công nhận. INEET luôn là sự lựa chọn tin cậy trong việc xử lý nước cho các nhà máy công nghiệp, nhà thầu cơ điện, tòa nhà, bệnh viện...

Read more